Inicijativa roditelja i Udruga SOS Zagreb su 04.03.2021. godine održale prvi zajednički sastanak s predstavnicima Ureda za obrazovanje Grada Zagreba, a vezano za izradu statičkog proračuna potresne otpornosti odgojno-obrazovnih zgrada građenih prije 1970 godine i plana pripreme istih za cjelovitu obnovu, a sukladno zahtjevima iz Peticije koju je do 03.02.2021. potpisalo preko 7300 roditelja predškolske i školske djece na području Grada Zagreba.

Na sastanku smo iskazali našu zainteresiranost da u procesu definiranja plana obnove odgojno-obrazovnih zgrada budemo aktivni sudionik te da barem jednom mjesečno održavamo radne sastanke na kojima bismo izanalizirali trenutno stanje oko pripreme zgrada za izradu projektno-tehničke dokumentacije i njezino financiranje iz Fonda solidarnosti EU (FSEU) te iz Fonda za oporavak i otpornost. Kako smo predložili na sastanku, do kraja mjeseca ožujka 2021. godine predstavnicima vijeća roditelja u školama koji su ujedno potpisnici Peticije bismo željeli prezentirati inicijalni vremenski plan obnove školskih i predškolskih zgrada na području Grada Zagreb.

Nastavno na održani sastanak Ured za obrazovanje nam je poslao priopćenje koje vam prosljeđujemo u cijelosti:

„U potresu, koji je pogodio Grad Zagreb 22. ožujka 2021. godine, oštećeno je ukupno 175 odgojno-obrazovnih objekata. Od navedenih 175 objekata, 162 objekta obnovljena su do 7. rujna 2020., a obnova preostalih 13 objekata je u tijeku (OŠ Petra Zrinskog, OŠ Vugrovec Kašina, OŠ Miroslava Krleže, OŠ dr. Ivan Merz, OŠ Bukovac, Prva ekonomska škola, Hotelijersko-turistička škola, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Škola za klasični balet, Gornjogradska gimnazija, Gimnazija Tituša Brezovačkog, Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje te Učenički dom A. B. Bušića.) Na navedenim objektima su sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20) te Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) pokrenuti postupci cjelovite sanacije koji će rezultirati ojačanjem mehaničke otpornosti i stabilnosti građevina, kao i povećanjem njihove seizmičke otpornosti. Navedeni objekti bit će, prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, podignuti na razinu 3 pojačanja konstrukcije.

Dana 5. veljače 2021. otvoren je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona na  području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba kojim se definiraju ciljevi, uvjeti i  postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.  Prihvatljive aktivnosti projekta su hitne mjere sanacije, priprema projektno-tehničke dokumentacije, izvedba radova i nabavka opreme stradale u potresu. U tijeku je poduzimanje svih potrebnih radnji za prijavu  projektnih prijedloga na navedeni otvoreni Poziv, a kako bi se omogućio povrat uloženih sredstava u provedbu aktivnosti  vraćanja u ispravno radno stanje odgojno – obrazovnih ustanova Grada Zagreba.

Nastavno na inicijativu o izradi statičkog proračuna potresne otpornosti odgojno-obrazovnih objekata sagrađenih prije 1970. godine, Grad Zagreb ima u planu izraditi snimak stanja, odnosno statičke proračune za sve objekte odgojno-obrazovnih ustanova . U pripremi je izrada projektnog zadatka kojim će se definirati uvjeti i parametri javnog nadmetanja za odabir ponuditelja usluge izrade statičkog proračuna konstrukcije s obzirom na seizmičku otpornost za objekte odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba.  S obzirom na brojnost odgojno-obrazovnih objekata (ukupno 433 objekta) i opsežnost zadatka izrade statičkog proračuna, naručivanje istih odvijat će se u fazama, odnosno po grupama objekata ovisno o godini izgradnje i ostalim čimbenicima važnim  za mehaničku otpornost građevina. Temeljem analize navedenih elemenata, izradit će se lista prioriteta i odrediti faze po kojima će se provoditi postupci javne nabave. Pri sastavljanju liste prioriteta razmotrit će se i popis onih objekata, koji će dostaviti predstavnici udruge SOS, a za koje su  roditelji iskazali osobitu zabrinutost.“

Kako u sklopu priopćenja nismo dobili vremenske okvire od Ureda za obrazovanje dodatno je  atraženo da nam dostave:

  1. a) nazive odgojno-obrazovnih ustanova koje će biti prijavljene i okvirni datum prijave na “Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona na  području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba” prema prihvatljivim aktivnostima – hitne mjere sanacije, priprema projektno-tehničke dokumentacije, izvedba radova i nabavka opreme stradale u potresu.
  2. b) vremenski okvir u kojem se planira izrada snimak stanja, odnosno statičkih proračuna za sve objekte odgojno-obrazovnih ustanova po fazama:

– okvirni datum kada se planira objaviti javna nabava za izradu projektnog zadatka,

– okvirni datum do kada će se izraditi lista prioriteta i odraditi faze po kojima će se provoditi postupci javne nabave za izradu statičkih proračuna zgrada,

– okvirni datum kada se planira objaviti javna nabava za izradu statičkih proračuna za prvu grupu zgrada.

Vas pozivamo da se uključite u rad Udrugu SOS Zagreb na način da se učlanite u istu te sudjelujete u radu radnih skupina prema vašim preferencijama i vremenu kojeg imate na raspolaganju.