#jasnirokovi

Iako je za obnovu Zagreba propisan određeni vremenski horizont, i dalje su nejasni predviđeni koraci i s tim povezani rokovi! Osim što je život u Zagrebu postao opasan po život naše djece i nas samih, nepostojanje ideje i vizije obnove grada već sada rezultira potpunim mrtvilom samog centra grada, a njegovo oživljavanje se ni ne nazire. Dodijeljena sredstva od EU za obnovu javnih zgrada – bolnica, vrtića, škola,… – imaju ograničene rokove što nas dodatno zabrinjava s obzirom na dosadašnja iskustva RH s povlačenjem EU sredstava.

Stoga  SOS Zagreb u ime građana traži od Grada i Države:

  • Definiranje i javnu prezentaciju rokova obnove,
  • Brzu provedbu obnove javnih i drugih građevina,
  • Obvezujuće postupanje i rokove svih aktera u nizu, tzv. bolja međuresorna suradnja.

Ako želiš brzu, kvalitetnu i poštenu obnovu našeg grada, povratak života i sigurnosti, pozivamo te da nam se pridružiš učlanjenjem u udrugu SOS Zagreb! Zagreb to zaslužuje.