Radna skupina: Obnova višestambenih zgrada

Radna skupina “obnova višestambenih zgrada” bavi se analizom regulatornih okvira definiranih Zakonom o obnovi te ostalih aktualnih zakona kojima se reguliraju odnosi i obaveze dionika u obnovi, te primjeni i primjenjivosti istih u praksi. Ova radna skupina aktivno radi na izradi prijedloga promjena, te izmjena i dopuna aktualnih pravila i pravnih okvira, kako bi se građanima omogućila i osigurala brza, poštena i kvalitetna obnova u višestambenim zgradama. Ova radna skupina želi direktno i kvalitetno adresirati na nadležne institucije zahtjeve građana za izradu pravnih i provedbenih okvira, s obzirom da je aktualna regulativa izrazito komplicirana, kompleksna, zahtjevna i u nekim dijelovima neprovediva.

Ova radna skupina okuplja arhitekte, građevinare, pravnike, konzervatore, upravitelje i predstavnike suvlasnika, a u njezin rad mogu se uključiti svi zainteresirani članovi SOS Zagreb.

UČLANI SE!