Poštovani g. Ministre,

nastavno na održani sastanak dana 16.03.2021. ovim dokumentom želimo precizirati probleme koji se događaju na terenu i s kojima se građani susreću u pogledu obnove nakon potresa u Zagrebu.

Godinu dana od potresa u Zagrebu, jako je niska stopa broja prijava u gradu Zagrebu (trenutno je prema službeno dostupnim informacijama u Vaše Ministarstvo predano cca. 3% prijava od svih u Zagrebu žutim i crvenim naljepnicama označenim zgradama) odraz je iznimno loše vođenog procesa obnove. Stoga smo na sastanku, a naknadno i u ovom dokumentu, odlučili navesti probleme, naše zahtjeve i moguća rješenja za koja smatramo da će omogućiti ubrzavanje pokretanja obnove i njezin uspješniji tijek.


 1. Građani koji ne mogu živjeti u vlastitim domovima.

Problem: dio građana je iseljen jer su im stanovi ili kuće neuporabljive, ne znaju do kada će im se plaćati stanarina zamjenskog doma.

Zahtjev: definirati i jasno komunicirati rokove rok do kada će se zamjenski domovi moći koristiti od strane iseljenih građana.

Rješenje: crveni se trebaju prijaviti na organiziranu obnovu i sve dok Ministarstvo i Fond ne provedu obnovu im trebaju plaćati stanarinu u zamjenskom domu.


 1. Informiranje, edukacija i pomoć građanima

Problem: informiranje građana o obnovi je neorganizirano i sporadično, a edukacija je u potpunosti izostala. To je rezultiralo time da građani imaju minimalnu svijest o obavezama, mogućnostima, procesu, tijeku, roku i troškovima obnove njhovih oštećenih domova. Dodatno, količina podataka te informacije koje se u hodu izmjenjuju i nadopunjavaju, dodatno utječe na zbunjenost, nesigurnost, nepovjerenje građana prema provedivosti obnove, te ih odvlači od odluke da se pokrenu i pripreme dokumentaciju za predaju zahtjeva.

Zahtjevi: kreirati i lansirati sustavnu i kontinuiranu informativnu kampanju, kreiranu i produciranu od profesionalaca za tržišne komunikacije kako bi se informiranje prilagodilo građanima i da se ne bi svodilo na PR izjave te odgovaranje na komentare i upite građana po društvenim mrežama ili u predvorjima službenih institucija od strane ministra g. Damira Horvata, ravnatelja Fonda g. Damira Vanđelića i državnog tajnika g. Željka Uhlira.

Omogućiti građanima informaciju 6 dana u tjednu – u živo, i nakon radnog vremena, te osobnu pomoć na raznim lokacijama.

Rješenje: Organizirati mobilne timove koji pomažu građanima Zagreba, a posebice na području Markuševca i Čučerja kako bi na licu mjesta građanima pružali savjete i davali sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije. Mobilni timovi trebaju u suradnji s mjesnim odborima imati unaprijed definirane termine na koje se građani mogu prijavljivati kako bi se izbjegle gužve.

U Zagrebu organizirati periodičke (“pop-up”) informativne centre na gradskim trgovima u terminima kada su ljudi na pauzama za ručak tijekom tjedna, nakon radnog vremena i vikendima.

Pokrenuti Call centar s radnim vremenom pon-pet 08-20; sub 08-14 na kojima će se javljati educirani profesionalni agenti koji će pokrivati područja definirana obrascima zahtjeva, a građani će pozivom na 0800 22 03 broj moći izabrati npr. za pitanja vezana uz Obrazac 1 birajte 1, za pitanja uz Obrazac 2 birajte 2 itd.


 1. Pravo na obnovu za sve zgrade ili obiteljske kuće građene prije 1968. godine

Problem: Gotovo sve zgrade ili obiteljske kuće izgrađene prije 1968. godine ne udovoljavaju minimalnim standardima protupotresne gradnje, koje bi građanima koji u njima žive, omogućila život bez straha za svoju imovinu i sam život. Postojeći sustav ”naljepnica” kao i njihova razdioba na crvene, žute i zelene počesto je arbitrarna i ne ovisi samo o objektivnim karakteristikama, odnosno oštećenjima objekta već i o subjektivnoj procjeni stručne osobe na terenu, kao i o tadašnjim molbama i zahtjevima stradalnika, u trenutku neposredno nakon nesreće zabrinutih za mogućnost boravka u svojim domovima kao i dostupnost osnovnih energenata poput grijanja. Sustav koji je danas ustanovljen za ”promjenu boje naljepnice” financijski je izuzetno zahtjevan, kao i postupovo kompleksan, budući da se na suvlasnike u zgradama sa zelenim naljepnicama ne primjenjuju odredbe Zakona o obnovi o redovitoj upravi, tj. o donošenju odluka običnom većinom.

Zahtjev: Izmjena zakona je nužna budući je potres koji je pogodio područje Zagreba prije sada već skoro godinu dana znatno slabiji od onog koji se prema seizmolozima može očekivati.

Rješenje: Svrha zakona, koja se ima ogledati ne samo u osnovnim popravcima učinjenih šteta, već u unapređenju stupnja protupotresne gradnje (kao što je analizom Svjetske banke predviđeno – Build Back Better), a sve kako bi se ispravile pogreške prošlosti godine nebrige, prvenstveno smatramo da nužno treba izmijeniti odnosne odredbe Zakona o obnovi kako bi se one odnosile i omogućile obnovu zgradama sa ”zelenom naljepnicom” pod istim uvjetima pod kojima je Zakonom određena obnova zgrada sa ”žutom i crvenom naljepnicom”.

Blokovska obnova na način kako je predviđeno Zakonom o obnovi, moguća je jedino ukoliko svi stanovnici bloka, neovisno o boji naljepnice dobivene brzim pregledom statičara, postupaju po Zakonu o obnovi, kojim su regulirana prava, obveze i postupanja. Dodatno, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na način da u poslove redovite uprave ulaze poslovi vezano za ispunjenje bitnih uvjeta za građevine u procesu obnove nakon potresa.


 1. Financiranje obnove

Problem: Javnosti nisu prikazani vremenski tijek obnove grada te načini i modeli financiranja. Iako je bankarski sustav visokolikvidan, još uvijek nisu objavljeni uvjeti banaka za financiranje obnove građevina oštećenih potresom. Dio stanovništva već je opterećen postojećim stambenim kreditima dok dio, većinom starije, populacije nema kreditnu sposobnost.

Zahtjevi:

 • Osigurati državna jamstva (uz upis zaloga na nekretninu) za suvlasnike koji nemaju vlastita financijska sredstva ili kreditnu sposobnost
 • Organizirati modele financiranja tj. povoljne dugoročne izvore financiranja putem komercijalnih i razvojnih banaka
 • Zatražiti maksimalnu alokaciju sredstava iz Fonda za oporavak i otpornost za energetsku obnovu zgrada, neovisno o stupnju oštećenja

Rješenje:

 • razviti modele financiranja iz izvora komercijalnih i razvojnih banaka preko Upravitelja – instrument osiguranja je novčani tok od pričuve:
  • za građane koji nemaju kreditnu sposobnost – izdavanje jamstva RH, uz upis zaloga na nekretnini
  • za građane koji imaju kreditnu sposobnosti – Grad/RH subvencioniraju kamatnu stopu
 • stavljanje u funkciju zajedničkih dijelova višestambene zgrade (tavani, podrumi) s ciljem ostvarenja zarade za zgradu kroz prodaju ili iznajmljivanje tih prostora – za to je potrebno izmijeniti Zakon na način da je dovoljna 51% suglasnosti suvlasnika umjesto dosadašnjih 100%.

Pretvaranjem zajedničkih prostora u stambene ili neke druge svrhe povećava se i iznos prihoda od pričuve zgrade i pojačava financijski položaj zgrade te poboljšava mogućnost boljeg održavanja

 • organizirati modele kreditiranja javnih zgrada preko razvojnih banaka
 • prema procjeni šteta naručenoj od Svjetske banke (Rapid Damage and Needs Assessment) osigurati maksimalno mogući iznos alokacija iz Fonda solidarnosti EU
 • osigurati maksimalan iznos alokacija za obnovu zgrada i energetsku učinkovitost za RH iz Recovery and Resilience Facility-a. Prilikom priprema Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uzeti u obzir iznos štete i procijenjenih troškova obnove Zagreba i multiplikativni efekt koji građevinski radovi imaju na likvidnost lokalnog proračuna i gospodarstvo
 • Stopu PDV-a u građevinskom sektoru koji će se aktivirati i pružati usluge u obnovi Zagreba, Zagrebačke županije, i Sisačko Moslavačke županije smanjiti na minimum.
 1. Uključenje predstavnika građana kao su-investitora u proces obnove

Problem: Suvlasnici, jedan od ključnih dionika obnove, koji su ujedno i su-investitori u obnovi, trenutno nisu niti prepoznati niti aktivno uključeni u proces obnove.

Zahtjev: Uključiti predstavnika građana/suvlasnika u Savjet za obnovu i Upravno vijeće Fonda za obnovu.

Rješenje: Uključivanjem predstavnika građana/suvlasnika, omogućava se utjecaj na transparentnost provedbe obnove kao i zastupanje interesa građana u procesu obnove s ciljem jasnih planova, jasnih rokova, smanjenja birokracije i više sigurnosti za sve građane a pogotovo one najmlađe.


 1. Zakon o upravljanju i održavanju građevina

Problem: Polazeći iz prakse temeljene na pravnoj logici, kao možda glavni problem i najveću prepreku uspješnom procesu obnove vidimo nedostatak jasne motivacije na strani suvlasnika, naviklih na ”stari” način života i brige i ulaganja u vlastitu imovinu. Kako god strukturirali sam proces obnove i koliko god kvalitetno raspisali predložena rješenja nesumnjivo je da će najveći faktor pri donošenju odluke o ulasku u sam proces obnove za pojedinu zgradu biti financijske mogućnosti samih suvlasnika, ili jednostavno njihova volja da utroše određena financijska sredstva bez obzira na mogućnosti. No financijske mogućnosti suvlasnika samo su jedna strana medalje koja u svakom slučaju na određeni način treba biti pomirena sa zahtjevima sigurnosti drugih suvlasnika i interesima javne sigurnosti kao i sa činjenicom da vlasništvo, koliko god nepovredivo, vlasnika i obvezuje.

Upravljanje zgradama i održavanje stambenih zgrada danas je normirano raznim propisima – Zakonom o vlasništvu, Zakonom o gradnji, Uredbom o održavanju zgrada i drugim propisima na fragmentiran, necjelovit način. Iz takve regulative niti suvlasnicima niti institucijama nije posve jasno koja su njihova prava i dužnosti, niti tko njihovo izvršavanje kontrolira.

Zahtjev:

Zakonodavac nužno, ukoliko želi da proces obnove glavnog grada doista i uspije, treba zakonski normirati određena ponašanja kako bi suvlasnici, već pri donošenju odluke o obnovi sukladno Zakonu o obnovi, bili svjesni da odustajanje od obnove ne znači istovremeno i kraj financijskih obveza prema zgradama u kojima žive.

Nužno je da se donese cjeloviti propis, neka sveobuhvatna i jasna verzija Zakona o upravljanju i održavanju zgrada koji se u e-savjetovanju nalazi još od 2019. godine.

Rješenje: Samo postojanje takvog Zakona logički bi zaokružilo i dalo šansu obnovi Zagreba, budući da bi građanima baš iz tog i takvog propisa trebalo biti jasno da će ulaganja u imovinu, zgrade u kojima žive, nužno morati uslijediti, samo će ona izvan okvira Zakona o obnovi biti učinjena bez učestvovanja države, odnosno Grada u ukupnom trošku.


 1. Zahtjev za izradu statičkog elaborata i obnovu svih odgojno – obrazovnih ustanova izgrađenih prije 1970.

Problem: Na području Grada Zagreba su zbog nedostatka prostornog kapaciteta inženjeri mahom na zgrade škola i vrtića lijepili zelene naljepnice jer se 60.000 djece nije moglo izmjestiti u druge prostore – zgrade jer je od 200-injak zgrada škola na području Grada Zagreba njih preko 170 bilo oštećeno.

Zahtjev:

 • Rezervirati u budžetu stavku – financijska sredstava za obnovu zgrada javne namjene na potresom pogođenim područjima!
 • Uvjet prihvatljivosti za prijavu zgrade javne namjene za izradu projektne dokumentacije i obnove ne smije biti boja naljepnice nego godina izgradnje,
 • Tražimo samostalni sastanak za raspravu o načinu obnove i rezerviranju sredstava za sve zgrade javne namjene koje se nakon potresa trebaju obnoviti.

Rješenje:

 • putem Fonda za oporavak i otpornost osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije i obnovu zgrada javne namjene (škola, vrtića, bolnica, itd) na području potresom pogođenih, županija u 2020 godini: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija i Sisačko-moslavačka županija,
 • pritom imati u vidu da se prilikom raspisivanja Javnog poziva ne objedine sva područja RH nego da Poziv bude isključivo dediciran i limitiran na područja pogođena potresom tijekom 2020 godine.
 • 80% škola i vrtića samo na području Grada Zagreba može se obnoviti iz Fonda za oporavak i otpornost u sljedećih 10 godina
 • Javni pozivi se trebaju raspisivati tako da se na njih mogu javiti vlasnici zgrada i poseban javni poziv mora ići za područja pogođena u potresu, nikako skupa s ostalim područjima RH.

Stav udruge građana SOS Zagreb je da se Zagreb treba obnavljati s vizijom, planski, interdisciplinarno, sustavno što konkretno znači da tijela uključena u obnovu preko Savjeta za obnovu trebaju za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji plan obnove koji uključuje točno određene stambene blokove, objekte javne namjene i druge objekte koji idu u obnovu – sa naznačenim troškovima obnove, raspodjelom troškova i izvorima financiranja.

Pokretač obnove kod povijesne urbane jezgre trebaju biti:

 • za višestambene zgrade – Fond za obnovu i Upravitelji
 • za zgrade javne namjene – osnivači

Dodatno, obnova treba biti integralna, uzimajući u obzir i mjere energetske obnove koje doprinose dekarbonizaciji zgrada te ostvarenju nacionalnih energetsko – klimatskim ciljeva kao i elemente urbane obnove tj. revitalizacije grada uz poboljšanje prometne infrastrukture i kulturnih sadržaja.


Očekujemo daljnju argumentiranu raspravu koja ima ultimativni cilj – OBNOVA GRADA ZAGREBA!

U Zagrebu, 19.03.2021. (3 dana do godišnjice.)

S poštovanjem,

SOS Zagreb – udruga građana